Antakalnio VM
ANTAKALNIO MINTYS

KĄ IŠ TIESŲ REIKIA MOKĖTI?

Mokykloje mus moko chemijos, fizikos, istorijos, dailės, muzikos ir kitų žavių dalykų. Puiku, su viskuo reikia susipažinti.

Juk galbūt tapsime muzikantu, dailininku, o gal chemiku. Maža ką, juk tikimybė, kad ir labai menka, jog taip iš tiesų ir atsitiks. Tačiau reikia pripažinti, kai nutiks ne taip jau daug kam. Bent ne tiek daug, kiek tam dėmesio skiriama mokykloje.

O štai su pinigais teks susidurti kiekvienam. Ir tiem, kurie nemokės su savo pinigais tvarkytis, bus labai sunku gyvenime.

Kas galėtų atsakyti, kodėl šiandien tiek daug žmonių užkimba už "greitųjų kreditų" kabliuko, kas atrodo visiškas absurdas. Bet žmonės tai daro ir susigadina sau gyvenimus. Argi tai ne švietimo finansų temomis stoka? Per televizorių šiuos kreditus riboja be jokių suvaržymų, tad atrodo viskas čia tvarkoje. Bet ar tikrai taip yra? Tikrai nėra.

Todėl geriausia ką galima padaryti, tai šviesti žmones asmeninių finansų ir investicijų temomis.

 

Domėkitės ir Jūs, pasidalinkite ir su kitais:

http://www.finansistas.net/mokykis.html